BVC

Till vår Barnavårdscentral kan du vända dig med frågor om ditt barns hälsa och utveckling. Alla barn har rätt till gratis barnhälsovård.

BVC finns på Hamngatan 9, Ångkvarnen och är en del av Mama Mia i Trelleborg. Här finns det barnavårdcentral, barnmorskemottagning och ultraljudsverksamhet under samma tak. Länken till mottagningen i Trelleborg hittar du nedan.

Mama Mia Trelleborg