Arbetsterapi

Arbetsterapeuten arbetar med människor i alla åldrar med hälsoproblem som begränsar, eller riskerar att begränsa, aktivitetsförmågan i det dagliga livet, oavsett diagnos.

Hos arbetsterapeuten kan du få hjälp med:

  • Handskador eller andra handproblem tex vid reumatiska sjukdomar, artros, epikondylit, entrapment, frakturer, stroke mm.
  • Utprovning och/eller tillverkning av ortoser (stödförband) till händer
  • Ergonomisk bedömning/rådgivning tex vid ledbesvär, nedsatt ork vid KOL mm
  • Bedömning av minnesfuktioner (endast på läkarremiss)
  • Utprovning, bedömning och träning av elrullstol (endast via läkare) samt för drivaggregat till manuell rullstol
  • Bedömning av arbetsförmåga