Äldremottagning

Nya telefontider
Helgfri måndag-fredag
09.00-11.00
Telefonnummer: 070-657 34 27

För dig som är 75 år eller äldre ökar vi vår service och öppnar Äldrevårdscentral på våra mottagningar.

Äldrevårdscentral erbjuder bland annat

 • Verksamhet som är inriktad för att passa äldres behov
 • Ett direktnummer till sköterska med inriktning mot äldre
 • Inga knappval, alltid kontakt med fysisk person
 • Även anhöriga kan ringa för att prata samt få råd och stöd
 • Mer tid avsatt i samband med besök och samtal
 • Möjlighet till hembesök av sköterska vid behov
 • Erbjudande av kontakt/hembesök inom 3-4 dagar efter utskrivning från sjukhus
 • Deltar vid Samordnade Individuella Planer som företrädesvis sker i hemmet
 • Vi har specialistutbildad distriktssköterska
 • Läkare med geriatrisk kompetens alternativt utbildad geriatriker
 • Att vid behov kunna få träffa andra professioner som tex dietister, sjukgymnast, KBT-terapeut och psykolog.
 • Erbjuder läkemedelsgenomgångar

Vårt mål är att vägen in i vården och även genom vården ska vara lättare för er som är 75 år eller äldre. Har även som mål att man i möjligaste mån ska kunna få vårdas hemma om man vill det.