Uteblivet besök

Om du uteblir från bokat besök utan att lämna återbud debiteras dubbel patientavgift via faktura, detta gäller även om du har frikort.
Avbokning ska ske senast 24 timmar innan inbokat besök.

  • Avgift för uteblivet besök ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd.
  • Frikort gäller inte som betalning vid utebliven besök.